Konkurs SEP 2019

Komunikat
organizatorów Ogólnopolskiego konkursu na wyróżniającą się pracę dyplomową studentów wyższych uczelni technicznych

w dziedzinie elektrotechniki, informatyki i automatyki

organizowanego przez
Stowarzyszenie Elektryków Polskich – Oddział poznański im. Józefa Węglarza
i Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej

Szanowni Państwo!

Pragniemy poinformować, że komitet organizacyjny kolejnej edycji konkursu oczekuje na zgłoszenia prac do dnia 25 kwietnia 2019 roku .

Do konkursu zgłaszać można prace dyplomowe, magisterskie i inżynierskie napisane w roku akademickim 2017/2018 i obronione w roku 2018.

Tematy prac obok walorów na­ukowych – powinny się cechować istotnymi aspektami praktycznymi w zakresie szeroko rozumianej elektryki, automatyki i informatyki.

Promotor pracy dyplomowej zgłasza ją do konkursu przez dostarczenie wydrukowanego egzemplarza pracy do komitetu organizacyjnego wraz z krótką opinią promotora, akcentującą istotne dokonania dyplomanta oraz z ankietą (załączoną do niniejszego komunikatu) wypełnioną przez dyplomanta.

Jury konkursu przyznaje trzy nagrody oraz trzy równoważne wyróżnienia ( Regulamin konkursu).

Ankietę dyplomanta można pobrać z zakładki Do pobrania

Prace (wersja wydrukowana) prosimy dostarczyć łącznie z ankietą, oraz opinią promotora do sekretarza Koła SEP nr przy Politechnice Poznańskiej – Kol. dr inż. R. Wróblewskiego – pok. 828 w gmachu Wydziału Elektrycznego.

Z poważaniem

Dr inż. Radosław Szczerbowski

Prezes Koła